TIẾP BƯỚC HÀNH TRÌNH BỀN VỮNG: EBOOST – ASSIST VÀ P4G HỢP TÁC VÌ MỘT TƯƠNG LAI XANH

Tại EBOOST, chúng tôi cam kết thúc đẩy sự thay đổi tích cực để đem đến tương lai bền vững cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về mối quan hệ hợp tác của EBOOST – ASSIST cùng P4G Partnerships, một nền tảng toàn cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Cùng nhau, chúng tôi đang triển khai hành trình cách mạng hóa giao thông và đóng góp cho một thế giới xanh hơn, bền vững hơn.

Sức mạnh của sự hợp tác
Thông qua sáng kiến EBOOST – ASSIST, chúng tôi sẽ phát triển và vận hành mạng lưới trạm sạc xe điện trên toàn quốc tại Việt Nam. Các trạm này, được tích hợp với ứng dụng di động thông minh, góp phần giúp các cá nhân chuyển sang các lựa chọn giao thông bền vững dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trao quyền cho các giải pháp địa phương
Tất cả chúng tôi, EBOOST – ASSIST và P4G đều tin tưởng vào sự dẫn dắt của địa phương đối với các giải pháp phát triển xanh. Bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp về khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện lượng phát thải ròng bằng 0 ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, P4G động viên và hỗ trợ các cộng đồng chịu trách nhiệm về tương lai bền vững của chính họ. Cùng nhau, chúng tôi đang thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra tác động lâu dài trên quy mô toàn cầu.

Cùng nhau hướng tới tương lai
Nhận thấy những tác động tích cực trong tương lai cho cộng đồng, chúng tôi đồng lòng cam kết cùng nhau trên hành trình này. Bằng cách sử dụng các giải pháp sáng tạo cho các tòa nhà và khu vực đỗ xe, chúng tôi nỗ lực vượt qua ranh giới của những gì có thể và định hình một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho tất cả mọi người.

Kết luận
Hợp tác với P4G, EBOOST – ASSIST tự hào là người đi đầu trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững cho một thế giới xanh và bền vững hơn, đặt hết tâm huyết của mình vào từng trạm sạc xe điện mà chúng tôi lắp đặt. Hãy chung bước trên hành trình này cùng chúng tôi và tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho các thế hệ mai sau. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên những điều khác biệt!

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://bit.ly/3TIOXgD