EBOOST THAM GIA SỰ KIỆN “KẾT NỐI PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG”

Ngày 11 tháng Tám vừa qua, EBOOST đã tham gia sự kiện “Kết nối phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ – Da Nang Tech Exhibition 2023” được tổ chức bởi Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng. Đây là một chuỗi các sự kiện về triển lãm và hội thảo khoa […]