NHÌN LẠI BUỔI TEAM BUILDING ĐẦY CẢM HỨNG CỦA EBOOST

Đầu tháng Bảy vừa qua, đại gia đình EBOOST đã có một buổi team building để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho toàn thể nhân viên tham dự. Đây là một dịp đặc biệt để mọi người gặp gỡ lẫn nhau, củng cố tinh thần đoàn kết, hoà chung tầm nhìn với định hướng phát triển của công ty.

 

THÚC ĐẨY SỰ ĐỒNG NHẤT – ĐỀ CAO AN TOÀN TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
Giám đốc điều hành của EBOOST gửi lời cảm ơn đến mọi người vì những nỗ lực và đóng góp trong nửa đầu năm 2023

Cuộc họp bắt đầu với những chia sẻ đầy cảm hứng của ông Stefan Kaufmann – Giám đốc điều hành của EBOOST. Ông đã đánh giá lại các thành tích đáng chú ý trong nửa đầu năm 2023, bên cạnh đó, bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực và đóng góp của mọi người. Sự cống hiến của toàn thể nhân viên là một thành phần quan trọng xây dựng nên sự thành công chung của EBOOST.

Trong suốt buổi chia sẻ, vị giám đốc điều hành cũng khẳng định sự đồng nhất và chấp hành các nguyên tắc an toàn là giá trị cốt lõi cho mọi hoạt động của EBOOST. Ông cho rằng những giá trị này rất quan trọng trong việc duy trì văn hoá công ty, tạo lòng tin với khách hàng và đảm bảo chất lượng công việc.

 

KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ CAO GIẢI PHÁP CỦA EBOOST

Chị Thu – đại diện ban quản lý phía khách hàng – chia sẻ về trải nghiệm tích cực với EBOOST

Trong phần thứ hai của cuộc họp, chúng tôi đã trân trọng mời đến chị Thu, thành viên ban quản lý phía khách hàng của EBOOST. Theo như chia sẻ, chị đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tận tâm và đáng tin cậy mà giải pháp sạc của chúng tôi mang lại.

Buổi team building diễn ra vào ngày 14 tháng Bảy đã tạo cơ hội để mọi người xây dựng tinh thần đoàn kế, củng cố mối quan hệ với khách hàng. Bên cạnh đó,  tái khẳng định cam kết của EBOOST trong việc đóng góp cho sự phát triển xanh và bền vững của xã hội.