SENIOR SALES EXECUTIVE

Based in Hanoi

EBOOST nỗ lực thúc đẩy một thế giới xanh hơn và lành mạnh hơn thông qua việc cung cấp các giải pháp sạc thông minh. Với tư cách là Chuyên viên kinh doanh cấp cao, bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong sứ mệnh kết nối với các đối tác quan tâm đến môi trường và thúc đẩy việc tích hợp các công nghệ bền vững, mang Việt Nam hướng tới một tương lai xanh hơn.

Những nhiệm vụ chính:

Thực hiện cuộc gọi và thăm trực tiếp khách hàng tiềm năng hàng ngày

Chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình từ việc xác định khách hàng tiềm năng ban đầu đến việc cuối cùng hợp tác với khách hàng

Ghi nhật ký khách hàng tiềm năng, lượt truy cập và cuộc gọi trong CRM và theo dõi trạng thái thường xuyên

Dự báo tiềm năng khách hàng hàng tháng và đảm bảo đạt được mục tiêu

Trình bày giải pháp thích hợp trong các chuyến thăm trực tiếp và theo dõi sau các cuộc gặp với khách hàng tiềm năng

Phát triển việc đi lại thông minh trong khu vực của bạn

Thúc đẩy di chuyển Xanh và phát triển bền vững

Xem mô tả công việc đầy đủ tại:

JD_Senior Sales Executive

SENIOR BACKEND DEVELOPER

Based in HCM

EBOOST nỗ lực thúc đẩy một thế giới xanh hơn và lành mạnh hơn thông qua việc cung cấp các giải pháp sạc thông minh. Với tư cách là Chuyên viên kinh doanh cấp cao, bạn sẽ đóng vai trò then chốt trong sứ mệnh kết nối với các đối tác quan tâm đến môi trường và thúc đẩy việc tích hợp các công nghệ bền vững, mang Việt Nam hướng tới một tương lai xanh hơn.

Những nhiệm vụ chính:

  • Thiết kế, phát triển và triển khai nền tảng quản lý sạc xe điện (bao gồm backend developments, architecture, v.v.)
  • Nắm rõ mối quan hệ và giao tiếp giữa phần cứng (bộ sạc), nền tảng kỹ thuật số và APP (người dùng)
  • Chuẩn bị các kế hoạch kiểm tra, thử nghiệm và xác nhận cơ sở hạ tầng sạc xe điện.

Xem mô tả công việc đầy đủ tại:

JD_Senior Backend Developer